Організація технічного обслуговування і ремонту контактних машин

Своєчасний ремонт та кваліфікована експлуатація обладнання для контактного зварювання визначають термін його служби, експлуатаційну надійність і довговічність.

До самостійної роботи на контактних машинах допускаються працівники й оператори з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче II, які опанували курс відповідного теоретичного навчання та підтвердили свої знання складанням іспитів спеціальній комісії.

Робітник-зварник відповідає за правильну експлуатацію та збереження обладнання, інструмента і оснастки.

До роботи зварник повинен перевірити стан обладнання, при виявленні несправності - викликати наладника. Експлуатувати несправне обладнання чи ремонтувати його робітнику забороняється.

В аварійній ситуації зварник повинен негайно вимкнути зварювальну машину та повідомити про це майстра або енергетика цеху.

Зварник відповідає за додержання оптимальних режимів зварювання, вимог безпечної експлуатації обладнання та за утримання робочого місця в чистоті.

Наладчиками зварювального обладнання можуть бути робітники з кваліфікацією зварника 3…6-го розряду, які атестовані з техніки безпеки з наданням не нижче III кваліфікаційної групи.

Наладчик відповідає за безперебійну експлуатацію обладнання, що закріплюється за ним. На одного наладчика звичайно припадає до 8…10 однотипних однофазних машин або до 5 трифазних.

Наладчик здійснює налагодження на потрібні режими зварювального обладнання, виконує дрібний ремонт обладнання на робочому місті, систематично перевіряє виконання робітником-зварником усіх правил експлуатації обладнання.

Наладчик спостерігає також за роботою та терміном дії вимірювальних приладів, що є у зварювальному обладнанні та відповідає за їх своєчасну державну перевірку.

Налагодження, огляд, змазування й ремонт контактного обладнання звичайно виконується між змінами, під час перерви, у середині змін та у вихідні дні.

Окрім зварника й наладчика за безпечну експлуатацію зварювальних машин, а також за дотриманням потрібних параметрів режиму відповідають

виробничий майстер або майстер по зварюванню. Майстер повинен своєчасно інструктувати робітників про правила безпечної експлуатації та догляд, за обладнанням, забезпечувати робітників і наладчиків інструментами, матеріалами, запасними частинами, перевіряти стан обладнання, що передається попередньою виробничою зміною наступній зміні.

Забезпеченням зварювальних машин усілякими видами енергоживлення займається служба головного енергетика підприємства. Вона ж контролює працездатність цехових енергетичних комунікацій, що відносяться до зварювального обладнання, якість ремонтних робіт та технічний стан зварювального обладнання між ремонтами, упорядковує разом із службою головного зварника заявки щодо придбання потрібної апаратури, приладів і запасних частин для експлуатації та ремонту зварювального обладнання.

За електрозварювальне обладнання відповідає також цеховий енергетик або інший службовець, якому передано це обладнання. Він повинен перевіряти технічний стан, спостерігати за роботою обладнання та з'ясовувати при необхідності причини виходу його з ладу, інструктувати персонал, що обслуговує та експлуатує обладнання, а також організовувати ремонтні роботи, які передбачаються графіками планово-попереджувальних ремонтів (ППР). забезпечувати загальне технічне керівництво робіт з ремонтів зварювального обладнання, котре потім як член спеціальної комісії приймає відремонтоване обладнання.

Окрім енергетика до цієї комісії входять представники відділів головного енергетика і головного зварника та майстер зварювальної дільниці.

Службовці відділів головного зварника та головного технолога забезпечують раціональне розташування та максимальне використання технологічних можливостей зварювального обладнання, розробляють технічну документацію на проектування спеціальних обладнання та оснастки, допомагають цехам і ділянкам у автоматизації та механізації зварювальних процесів, в освоєнні нового обладнання, організовують підвищення кваліфікації робітників-наладчиків і зварників.

До обов'язків співробітників відділу головного зварника належать: організація майстерень та ділянок, на яких виготовляються запасні частини до зварювального обладнання, розробка спільно із відділом головного енергетика графіків ППР та заявок на нове обладнання та оснастку, а також приймання участі у списанні старого або спрацьованого обладнання.

 

rss
Карта