Принципова схема і сутність рельєфного зварювання

Рельєфне зварювання є різновидом точкового зварювання, під час якого початковий контакт між деталями відбувається по площині завчасно підготовлених технологічних виступів-рельєфів на поверхні однієї з деталей (див. рис.).

Звичайно рельєфи виготовляють у вигляді трапеції, півсфери або зрізаного конуса на деталях з більшою товщиною чи виготовлених із більш міцного металу.

Під час рельєфного зварювання процеси формування з'єднань багато в чому схожі з точковим зварюванням. Але при рельєфному зварюванні контакт між деталями визначається не формою робочої поверхні електродів, як при точковому зварюванні, а формою поверхні рельєфів у місці з'єднання.

Наявність на початку процесу обмеженої площі у контакті між деталями 1, 2 (див. рис.) після стиснення електродами (штампами) і вмикання струму дає можливість концентрувати тепловиділення в місці контакту при значній щільності струму. Рельєфи при цьому осідають внаслідок радіально спрямованої пластичній деформації.

 

 

Рис. Схема рельєфного зварювання: 1,2- деталі, що зварюють; 3 - рельєф; 4 - пас ущільнювальний;  - діаметр точки; ,  - зусилля та струм зварювання; ,  - діаметр та висота рельєфу

 

Одночасно відбувається очищення твердих поверхонь від оксидів та зварювання у твердій фазі. Далі тепло генерується у нагрітому приконтактному металі деталей, поки виникне зона обопільного розплавлення потрібного розміру.

Паралельно з виникненням та збільшенням зони розплавлення навколо неї з'являється ущільнювальний пас, який має таке ж значення, як і при точковому зварюванні.

З'єднання при рельєфному зварюванні можуть формуватись як у твердій, так і рідкій фазі. З'єднання з литою структурою точки мають більшу міцність і стабільність показників механічних властивостей.

Рельєфне зварювання дає можливість отримувати з'єднання одночасно у декількох точках або безперервні герметичні шви замкнутої форми, збільшує продуктивність технологічного процесу, дає змогу зменшити розмір напусток та вагу самої конструкції, підвищує стійкість електродів та усуває операцію розмітки.

 

rss
Карта