Home News

5 powodów, dla których warto skontaktować się z Riyako & Partners

Published: 14.07.2022

Statystycznie najczęściej spory dotyczą spraw rodzinnych. Jest to jeden z głównych powodów, dla których obywatele chodzą do sądu i rozwiązują sporne kwestie. Rozwód, wyjazd za granicę z dziećmi po ustaniu związku, umowy małżeńskie i szereg innych kwestii wymagają kompetentnego wsparcia prawnego dla każdej ze stron. Jeśli interesuje Państwa prawnik rodzinny w Charkowie, polecamy ubiegać się o usługi firmy "Riyako i Partnerzy".

 

5 zalet robienia interesów z tą firmą

 

Pełny zakres usług
Prawnik rodzinny jest powołany do pomocy w każdej sprawie, która może dotyczyć rodzinnych stosunków prawnych. Prawnicy Kancelarii Rijako & Partnerzy specjalizują się w prawie rodzinnym i w praktyce kompetentnie rozwiązują cały szereg problemów.

W jakich przypadkach może pomóc prawnik rodzinny:

Staż pracy
Adwokat Kateryna Anishchenko zajmuje się sprawami rodzinnymi w kancelarii Riyako & Partners. Od 5 lat jest dopuszczona do wykonywania zawodu adwokata. Jest młodą i kompetentną specjalistką, która ukończyła studia z wyróżnieniem.

Profesjonalne rozwiązywanie konfliktów


Ważnym atutem w jej pracy jest to, że adwokat posiada drugi stopień naukowy. Kateryna Anishchenko również ukończyła studia na kierunku psychologia - dyplom z wyróżnieniem. Wykonywanie zawodu prawnika zawsze wiąże się z kłótniami i sytuacjami stresującymi dla każdej ze stron. Prawnik z dodatkowym wykształceniem psychologa skutecznie minimalizuje sytuacje konfliktowe i prowadzi sprawy rodzinne z taktem i etyką.

Przejrzystość współpracy


Adwokaci Riyako & Partners pracują zgodnie z zasadą pełnej transparentności. Klienci zawsze mają dostęp do procesu i są informowani o wszystkich etapach sprawy. Usługi prawne świadczone są z najwyższą uczciwością.

Poufność


Będąc klientem firmy "Rijako & Partnerzy" https://riyako.com.ua/en/ możesz liczyć na poufność procesu. Co jest szczególnie ważne w kwestiach prawa rodzinnego. Sprawy osobiste i tajemnice rodzinne nigdy nie będą ujawniane osobom trzecim i pozostają wyłącznie w kompetencji osobistej prawnika. Możesz w pełni zaufać prawnikowi prowadzącemu Twoją sprawę.

 

 

News

Google Play Gift Card
The Delling Gift Card was created specifically to bring joy to online gamers. This is an electronic certificate that can be gifted or sold online. For the card to become available, it needs to be activated on your smartphone.

Which type of transformer used in arc welding
Introduction to Arc Welding The tenique of electric arc welding consists of melting a metal at a high temperature by using a potential differential and a determined electric current intensity value. Through this potential difference, the air is ionized and the electrons are transported through the electrodes and the piece to weld, which type of transformer used in arc welding.

What does ksi mean in welding
What do the numbers on a 7018 welding rod mean? 7018 is a high quality carbon steel electrode made of iron powder and under hydrogen potassium type coating.

rss